Všechny reference

Můžeme doporučit

By 6. 6. 2010 No Comments

From:
Sent: Sunday, June 06, 2010 7:05 PM
To: ‚Ondrej Grabmyler‘
Subject: reference

S realitní kanceláří Ondřeje Grabmylera jsme měli tu možnost již dvakrát spolupracovat. Pokaždé se jednalo o vyhledání, koupi a následný pronájem bytu v Praze. Důvodem, proč jsme zvolili tuto cestu, bylo to, že jsme preferovali službu „na klíč“. Situace na trhu s realitami je velmi nepřehledná a pro lidi, kteří jsou v časové tísni a nemají dostatek zkušeností v tomto oboru, se to zdála být velmi rozumná volba. V našich případech mohu jen konstatovat, že jsme se nespletli. Spolupráce a komunikace byla od prvního dne jasně definovaná a rychle směřovala k vytýčenému cíli. Z nabízejících se variant jsme po vzájemných konzultacích, propočtech a doporučeních mohli dospět ke konečnému rozhodnutí. Také v závěrečné fázi vyjednávání a tvorby kupní smlouvy jsme ocenili korektnost a otevřenost. Mohli jsme mít jistotu, že žádný aspekt společné dohody nebude opomenutý. Vyjednávání s protistranou bylo vždy přímé a jednoznačné.
Mám-li naši spolupráci nyní po určitém čase shrnout a zhodnotit služby realitní kanceláře Ondřeje Grabmylera, mohu jen říci, že jsme byli velmi spokojeni a můžeme je doporučit.

Martin a Veronika B.